Ο Θυρεός - Οικόσημο του επανασυσταθέντος 
Λαμπροτάτου Συγκλητικού Οίκου των Φωκά/Καλλέργη.